AİKİDO TERİMLERİ

AİKİDO TERİMLERİ

AİKİDO TERİMLERİ

AIKIDO; Morihei Ueshiba tarafından geliştirilmiş modern bir Savaş Sanatıdır.

AIDOKA: Aikido yapan kişi.

AİKİKAİ: AIKIKAI Foundation (vakfı), Aikido’nun yayılmasından ve geliştirilmesini sağlayan en üst kurumdur.

Aİ HANMİ: Aikodo’da temel duruşlardan birisi. Kosa olarak adlandırılan bu duruşta tekniği yapan kişi (nage) ile saldırı yapan kişinin (uke) aynı ayakları öndedir. Bkz. Gyaku Hanmi, Hanmi ve kamai. Resimde katate dori ise elden tutmak anlamına gelir.


 

ATEMİ: Aikido tekniklerinin yapılması sırasında saldıranın dengesini bozmak amacıyla vücudun hayati bölümlerine yapılan vuruşlar. Tipik olarak bir Shinoge tekniği sırasında teknikten önce ya da beraber saldırının yüzüne bir yumruk atılacak şekilde bir hamlede bulunulur.

BOKKEN: Tahta kılıç. Bukiwaza’da kullanılır.

BUKİWAZA: Silahlı teknikleri. Bokken (kılıç), Jo (Sope) gibi silahların kullanıldığı tekniklere verilen isim.

DOJO: Aikido’nun yapıldığı yer. Genelde tatami olarak adlandırılan minderlerin serildiği ve antremanların yapıldığı salonlar Dojo olarak adlandırılır.

DOMO ARİGATO GOZAİ MAŞİTA: Japonca’da benimle çalıştığın için teşekkür ederim. Aikido çalışmalarında tekniklerden sonra karşımızdakine teşekkür etmek anlamında.

GYAKU HANMİ: Aikodo’da temel duruşlardan birisi. Cunte olarak adlandırılan bu duruşta tekniği yapan kişi (nage) ile saldırı yapan kişinin (uke) el tutuşları birbirinin karşılığıdır. Bkz. Ai Hanmi, Hanmi ve kamai. Resimde katate dori ise elden tutmak anlamına gelir.

 


 

HANMİ: Aikido’da temel duruş. KAMAE olarak da bilinir.

HANMİ HANDACHİ: Tekniği yapan kişinin diz üzerinde, saldıranın ayakta olduğu bir saldırı duruşu. Her iki kişi de diz üzerindeyse SUWARİ WAZA, ayakta iseler TACHI WAZA dwenir.

HAKAMA: Genellikle siyah kuşak sahibi olan Aikikdoka’ların giydiği siyah etek benzeri giysi.

HARA: Vücudun ağırlık merkezini belirten ve tekniklerde merkez alınan göbek deliğinin biraz altı olan yer.

İRİMİ: Giriş anlamına gelir. Tekniklerde içeriye doğru yapılan hareketler irimi olarak adlandırılır. Benzer şekilde geriye 180 derece dönüşler de TENKAN olarak adlandırılır.

JO: Tahta sopa. Bukiwaza tekniklerinden kullanılır.

JODAN: Yukarı pozisyon. JODAN NO KAMAE ellerin ya da varsa silahın yüksek pozisyonda tutulduğu bir duruştur.

KYU: Aikido’de dereceler. Beyaz kemer düzeyleri KYU olarak belirtilir. Organizasyonlara bağlı olarak 5. KYU en düşük, 1. KYU en yüksek derecedir. 1. KYU’nun ardından 1. DAN derecesi gelir.

NAGE: Fırlatmak ve fırlatan kişi anlamındadır.

ONEGAİŞİMASU: Japonca olarak “benimle çalışır mısın anlamında”. Genellikle karşılıklı çalışmadan önce söylenir.

OMOTE: Öne doğru. Tekniklerin öne doğru yapılması. Örneğin Shomen Uchi tekniğinin ileri doğru yapılması Shomen Uchi Omote.

ŞİKKO: Dizler üzerinde yürümek. Aikido’da bazı tekniklerin diz üzerinde de yapılması söz konusudur. SUWARI WAZA denilir.

SUWARİ WAZA: Tekniği yapan (tori ya da nage) ve tekniğin yapıldığı kişinin (tori) diz üzerinde olduğu duruşu şekli.

SEİZA: Dizler üzerine oturmak.

SHODAN: Siyah kuşak Aikido derecesi. (1. dan)

SHOMEN: Kafanın ön ya da üst tarafı. Shomen Uchi tekniği bu tür bir saldırıya karşı yapılan tekniktir.

SUBURİ: Bukiwaza’da JO ve BOKKEN çalışması.

TAİ SABAKİ: Vücudun hareket ettirilmesi. Saldırıları önlemek için yapılan yer değiştirme hareketleri. Tipik olarak “atak hattından çekilmek” için yapılan hareketler.

TACHİ WAZA: Ayakta teknikler.

TENKAN: Aikido’da teknikleri yapılırken vücudun 180 derece döndüğü dönüş hareketidir. Kote gaeshi gibi tekniklerde tenkan yapılır.

TANTO: Tahta bıçak .

URA: Geriye (arkaya doğru). Örneğin Shomen Uchi tekniğinin geriye doğru yapılması Shomen Uchi Ura.

UŞHİRO: Geriye (arkaya doğru) anlamında diğer bir terim.  UŞHİRO UKEMİ yani geriye düşüş anlamına gelir.

UKE: Saldırıyı yapan ve nage (tori) tarafından tekniğin üzerinde uygulandığı kişidir. Yani Aikido çalışırken biri saldıracak (uke) birisi de tekniği yapacaktır (tori ya da nage olarak adlandırılıyor).

 

NOT: Sadece önemli terimler genel olarak tarif edilmiş ve yazar tarafından (FÇ) yorumlanmıştır.  Resimlerin ve diğer bilgilerin kaynakları belirtilmiştir. Terimlerin yazım hataları olabilir. 

 


Copyright © 2017 | aikidoka